Penetrox oxidationsmedel – 3 x 5 liter

3.750,00 kr exkl. moms/frakt

Kraftfullt oxidationsmedel med hög desinfektions- och penetrationsförmåga. Tränger lätt in i porösa/absorberande material så som betong, isolering, träkonstruktion etcetera.

Förpackning: 3 styck x 5 liter

Beskrivning

Kraftfullt oxidationsmedel med hög desinfektions- och penetrationsförmåga. Har en blekande effekt på obehandlat material. Tränger lätt in i porösa/absorberande material så som betong, isolering, träkonstruktion etc. och bekämpar bakterier, virus, mögel, mögelsporer och mögellukt på djupet. Mycket effektivt att använda vid luktsanering. Medlet har högre oxidationskraft än Odox och lämnar i likhet med densamma inga miljöfarliga restprodukter.

Förpackning: 3 styck x 5 liter

Egenskaper
• Marknadsledande inom luktsanering och desinficering.
• Mycket god förmåga att tränga in i porösa material.
• Mycket hög oxidationsförmåga.
• Eliminerar, tillsammans med Alron Booster – Blek, behovet av klorbaserad kemi för blekning av trä och betong.
• Bildar inga giftiga biprodukter och lämnar inga farliga kemikalierester.

Applicering
Penetrox® levereras som bruksfärdig lösning och påföres med låg/
mellantrycksspruta. Var noga med att mätta behandlingsytan, men
undvik avrinning. Låt torka (1–4 timmar).

Dosering
1 liter per 5–10 m2 beroende på ytans beskaffenhet och sugförmåga.

Du kanske också gillar …