MILJÖ

Miljön är viktig för oss. Därför tillverkas de flesta av våra plastprodukter av återvunnen polypropylene som är ett miljöanpassat och mycket slitstarkt material som håller länge. Plasten kan i sin tur förbrännas utan att gifter frigörs, eller återvinnas genom smältning.

Rengöringssortimentet  – allt tillverkas för att ha minimal påverkan på miljön med balanserat pH för att förhindra försurning.

Vårt varumärke och våra höga kvalitetskrav står för slitstarka och hållbara produkter med unika funktioner. Genom samordnade transporter bidrar vi till minskade drivmedelsutsläpp. Vi producerar det mesta av vårt material inom EU, och lokalproducerat i den mån det går.

Våra leverantörer har miljöcertifikat och jobbar aktivt med att ta fram det bästa för vår miljö.

Vår höga kvalitét på produkterna gör att livslängden ökar och vi kan få ut maximalt av produkterna. Det innebär färre transporter, livslängden kan vara mer en 5 gånger på en produkt bara genom att hålla en högre kvalité. Kvalitét och miljö går hand i hand! Det gör våra produkter mycket prisvärda för er och vår miljö!

Lorema Partner AB är anslutna till FTI och har på så vis löst sitt producent-ansvar för förpackningar. FTI, Svenska Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, säkerställer att det finns ett rikstäckande insamlingssystem av förpackningar och tidningar i hela Sverige. 

Läs mer på dokument >>