Odox miljöanpassat desinficering – 1 x 25 liter

2.750,80 kr exkl. moms/frakt

Miljöanpassat effektivt desinfektions- och luktsaneringsmedel.

Förpackning: 1 styck x 25 liter

Beskrivning

Dödar effektivt mögelsvamp, sporer och bakterier på glatta/icke absorberande ytor. Oxiderar och neutraliserar rutten-, fisk- och röklukt. Mycket effektivt som allmänt desinfektionsmedel. Odox är ett miljöanpassat alternativ och kan användas direkt på skadeplatsen i stor skala. Ett lika effektivt desinfektions- som luktsaneringsmedel.

Förpackning: 1 styck x 25 liter

Egenskaper
• Mycket effektivt allmänt desinfektionsmedel som dödar mögelsvamp, sporer och bakterier.
• Oxiderar och neutraliserar rutten-, fisk- och röklukt.
• Ett miljöanpassat alternativ som kan användas direkt på skadeplatsen i stor skala.

Applicering
Försäkra dig först om att material som skall behandlas tål vatten och Odox®.
Använd Odox® outspädd på material som inte är blekningskänsliga.
Späd Odox® med två delar vatten vid behandling av material känsliga för blekning.
Applicera med lågtrycksspruta eller Mikrojet. Fukta ytan utan att rinna och låt därefter torka.

Dosering
1liter per 5-10 m2 beroende på ytans sugförmåga.

Du kanske också gillar …