VermiNIX hönskvalster KRAV bekämpningsmedel – 10 x 1 kg hink

4.358,50 kr exkl. moms/frakt

VermiNIX Hönskvalster KRAV 1 kg hink bekämpning av hönskvalster, loppor, löss och andra krypande skadeinsekter.

Förpackning: 10 styck x 1 kg hink

Beskrivning

VermiNIX Hönskvalster består av kiselgur, eller diatomacéjord, ett naturligt fossilt mineral som bildats av sedimentering av kiselalger. VermiNIX Hönskvalster bekämpar ohyran utan att påverka fjäderfän. Det har en starkt utrotande effekt på röda hönskvalster och andra krypande skadeinsekter som myror och loppor! Pulvret fastnar på ohyrans yttre hudskelett/vaxskikt. Ohyrans naturligt skyddande vaxskikt förstörs av pulvret och den dör av uttorkning. VermiNIX Hönskvalster ska förvaras torrt. Blir produkten fuktig återfår den sina egenskaper när vattnet avdunstat.

VermiNIX Hönskvalster produktblad i PDF

Du kanske också gillar …