Sot 1 svag rengöringsmedel – 3 x 5 liter

674,00 kr exkl. moms/frakt

Svagt alkaliskt rengöringsmedel i koncentrat. Löser sot, olja, fett, nikotin, protein, mm. utan att matta färgen. Rengöringsmedlet finns i olika styrkor från 1 till 3, där Sot 1 är svagast.

Förpackning: 3 x 5 liter
Pris:
44,93 kr/liter exkl moms/frakt

Beskrivning

Svagt alkaliskt rengöringsmedel i koncentrat. Löser sot, olja, fett, nikotin, protein, mm. utan att matta färgen. Fritt från fosfater och silikater.

Rengöringsmedlet finns i olika styrkor från 1 till 3, där Sot 1 är svagast.

Förpackning: 3 x 5 liter

Beskrivning: